Źródło finansowania

Nazwa zadania

Organizacja i realizacja czterosemestralnych studiów podyplomowych – kwalifikacyjnych
„WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA I WSPARCIA RODZINY”.
Edycja 1: kwiecień 2022 – grudzień 2023
Edycja 2: kwiecień 2023 – grudzień 2024

Informacja o finansowaniu zadania

Zadanie w całości finansowane ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki.
Dotacja celowa w wysokości:
Edycja 1: 732 000 zł
Edycja 2: 732 000 zł

Uczestnik nie ponosi kosztów za usługę edukacyjną.